تبلیغات اینترنتیclose
دو دلتنگي، دو پرواز
پیچک ( شهراد میدری )
شعر و ادب پارسینوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


شب تاريک با آهم بميرم

به دردِ گاه و بيگاهم بميرم

به من چه دوستم داري نداري

در آغوش تو ميخاهم* بميرم

 

* ميخواهم

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 146

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

سکوت پله ها پاپيچ نرده ست

دو گلدان شمعداني غنچه کرده ست

کسي نام تو را بر شيشه هق هق..

هميشه دستهايي پشت پرده ست

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 100

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

رها از رنگ خاهي* شد عزيزم!

سکوت آهنگ خاهي شد عزيزم!

لبت خط هزاران ساله ي پيش

تو روزي سنگ خاهي شد عزيزم!

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 246

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

نگاهي، گريه اي، آهي عزيزم!

سکوتي، شعر کوتاهي عزيزم!

دلم خيلي برايت ميشود تنگ

سر خاکم بيا گاهي عزيزم!

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 203

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


گل من! عشق من! نيلوفر من!

يکي يکدانه ي من! دلبر من!

لبت را پست کن تا پستچي ها

شود دعوايشان باهم سر من

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 100

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


خرابه از هياهوي تو ميگفت

به طاق کج از ابروي تو ميگفت

دو کاوشگر به دنبال عتيقه

فلزياب از النگوي تو ميگفت

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 121

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


پر از بلقيس، هدهد را ببينم

کسي که عاشقم شد را ببينم

تو حلق آويزي و ترسم از آن است

که برگردانمت خود را ببينم

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 188

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


شر و شور غزل ميريخت تا صبح

تب و تاب بغل ميريخت تا صبح

به لبهايت شبي کردم اشاره

از انگشتم عسل ميريخت تا صبح

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 230

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


به گوشي خيره، فکر زنگ باشي

حسود دلخوشي سنگ باشي

چه ميفهمي خدا دردم چه دردي ست

تو آدم نيستي دلتنگ باشي

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 100

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


شب بي روح و سرد و سنگي ات چيست؟

مه آلود دو چشم رنگي ات چيست؟

شده هق هق شوي اما نداني

دليل آنهمه دلتنگي ات چيست؟

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 202

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


کرخت و گيج و باران خورده بودم

به خاک افتاده و پژمرده بودم

دو پلک بسته ام را باد مي برد

ببخش از اينکه بي تو مرده بودم

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 215

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

سماور، قوري چيني بهشت است

دو فنجان چاي ، يک سيني بهشت است

بياور قهوه چي! قليان سيبي

همين تختي که مي بيني بهشت است

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 213

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 


شب منظومه ي شمسي چه ماه است

جهان محو دوتا چشم سياه است

زمين دور تو مي چرخد نه خورشيد

چرا "گاليله" هم در اشتباه است؟!

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 206

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


لوندي، دلبري، شوخي و شنگي

دو چشم وحشي ماده پلنگي

پري بانو! قد و بالا بلندم!

خبر داري که بيش از حد قشنگي؟

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 262

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


به چشمان پلنگت ميکشد دست

به شوق شوخ و شنگت ميکشد دست

حسود بالشت هستم که تا صبح

به موهاي قشنگت ميکشد دست

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 123

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


به زير نازک تورش درآورد

سر از کندوي زنبورش درآورد

عسل گفتم نگفتم تا به اين قدر

لب شيرين تو شورش درآورد

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 248

صفحه قبل 1 صفحه بعد