تبلیغات اینترنتیclose
سرودهای شهراد میدری-3
پیچک ( شهراد میدری )
شعر و ادب پارسینوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


چه سردِ سرد با هوهو رسيده

به شاخه شاخه ي ليمو رسيده

نشسته برف سنگين روي موهات

زمستان از کدامين سو رسيده؟

 

 

"شهراد ميدري"

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 147

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


هزاران اسکلت تبعيد باهم

به زير خاک بي خورشيد باهم

خدا با دردها کرده تباني

جنين ها ! زود برگرديد باهم

 

 

"شهراد ميدري"

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 141

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


بجز هوهوي پاييزي نمانده

بجز ويران چنگيزي نمانده

بگو اي داريوش از خاب* برخيز

که از "ايران"مان چيزي نمانده

 

 

"شهراد ميدري"

*خواب

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 161

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


چه سردِ سرد با هوهو رسيده

به شاخه شاخه ي ليمو رسيده

نشسته برف سنگين روي موهات

زمستان از کدامين سو رسيده؟

 

"شهراد ميدري"

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 135

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


نديمان وفادار تو هستيــــــــــــــــم

سر صف، مست ديدار تو هستيم

من و زنبورهـــــــــــــا در جام کندو

عسل ريزان دربار تو هستيـــــــم

 

"شهراد ميدري"

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 162

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |


 

صداي پاي تو با ناز رد شد

به رقصارقصي از آواز رد شد

خودت لخت و دو چشمانت پر از برق
...
خطر از بيخ گوشم باز رد شد

 

"شهراد ميدري"

 

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 154

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


چه بيرنگ تو بودم، تو نبودي

غم آهنگ تو بودم، تو نبودي

خدا يعني همين يک ساعت پيش

که دلتنگ تو بودم، تو نبودي

 

 

"شهراد ميدري"

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 209

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

دوتا فنجان سر ميزم دوباره

خوشامدهاي ناچيزم دوباره

اگرچه سالها جاي تو خالي ست

برايت چاي مي ريزم دوباره

 

"شهراد ميدري"

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 154

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


به باران نخ ببنديم و بميريم

درِ برزخ ببنديم و بميريم

حواس هيچ کبريتي به ما نيست

بيا تا يخ ببنديم و بميريم

 

"شهراد ميدري"

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 159

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

هنوز آواز تو در گوش من هست

پُر از عطر تن ات تن پوش من هست

چرا در قاب ميلرزي عزيزم؟

اگر سردت شده آغوش من هست

 

"شهراد ميدري"

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 191

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


براي نمره، هستي آفريده

جهاني اوج و پستي آفريده

خدا يک دانش آموز است شايد

که ما را کاردستي آفريده

 

 

"شهراد ميدري"

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 133

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

خداي خانگي را دوست دارم

تو و ويرانگي را دوست دارم

اگر عاشق شدن اين است باشد

من اين ديوانگي را دوست دارم

 

"شهراد ميدري"

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 153

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


جهاني غرق خون و چاک چاک است

حساب هرکسي ديده ست پاک است

بپوشان چهره ات را ماه از امشب

قشنگي تو خيلي ترسناک است

 

"شهراد ميدري

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 212

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

تمام دشت، داغ لاله لاله ست

پياله در پياله در پياله ست

من و تو خمره خمره زير خاکيم

شراب ما خدايا چند ساله ست؟

 

"شهراد ميدري"

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 136

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


بدون صيغه باهم محرم انگار

بدون هيچ شرطي همدم انگار

پسِ ديوارِ قبرستان، دو گربه

به فکر جفت گيري باهم انگار

 

"شهراد ميدري"

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 127

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


خراب و مست و پاتيل شرابند

به دور از چشمهاي آفتابند

شکار من دو خرگوش سفيدي

که روي سينه ي برف تو خابند*

 

"شهراد ميدري"

*خوابند

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 110

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

به گرماي رطب هايت ميايم

به شوق تاب و تب هايت ميايم

براي بوسه اي با طعم کارون

به خوزستان لب هايت ميايم

 

"شهراد ميدري"

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 136

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


پر از لرز و هراس رنگ در رنگ

شده يک ناشناس رنگ در رنگ

فرار کرمي از سلول پيله

مبدل در لباس رنگ در رنگ

 

"شهراد ميدري"

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 95

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

نگاهي، گريه اي، آهي عزيزم!

سکوتي، شعر کوتاهي عزيزم!

دلم خيلي برايت ميشود تنگ

سر خاکم بيا گاهي عزيزم!

 

"شهراد ميدري"

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 146

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 5 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


سفر حرفي دل آزار است گاهي

غم و اندوه بسيار است گاهي

بليت ات رفت بي هرگونه برگشت

"خداحافظ" چه دشوار است گاهي

 


شهراد ميدري

برچسب ها : ,

موضوع : سرودهای شهراد میدری-3, | بازديد : 117

صفحه قبل 1 صفحه بعد