تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( شهراد میدری )
شعر و ادب پارسینوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


چه نازي دارد آواز بنانت

پُر از موسيقي بوسه دهانت

تن ات تنبور و چشمان تو قانون

کمانچه مي نوازد ابروانت

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : انگور در رگ هاي شعر -1, | بازديد : 136

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


ببندي هي به تيرم هم مهم نيست

کني هر شب اسيرم هم مهم نيست

لبت وقتي که رستاخيز بوسه ست

در آغوشت بميرم هم مهم نيست

 

 شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : امپراتور فراموش, | بازديد : 142

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


شب شلاق مويت درد دارد

دو ابرويت سلاح سرد دارد

خيالت غير قانوني ست عشقم !

نگاهي هم به تو پيگرد دارد

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : امپراتور فراموش, | بازديد : 309

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

کماندار و زره پوشيده در خاک

هزاران جمجمه پوسيده در خاک

منم يک امپراتور فراموش

تمام لشکرم خابيده در خاک

 

شهراد میدری

 

برچسب ها : ,

موضوع : امپراتور فراموش, | بازديد : 137

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


رها از اينهمه فرياد باشد

شب خود را ببافد، شاد باشد

به موهايت بگو دنيا بهم ريخت

کمي کمتر به فکر باد باشد

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : امپراتور فراموش, | بازديد : 197

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

ته جنگل قراري پشت شيشه

گل سرخ اناري پشت شيشه

دو فنجان قهوه و يک کلبه ي دنج

بزن باران! سه تاري پشت شيشه

 

شهراد میدری

 

برچسب ها : ,

موضوع : امپراتور فراموش, | بازديد : 138

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


خرامان رقص و سازت را کشيده

نگاه غرق رازت را کشيده

صداي پاي نقاشي ميايد

نميدانم که نازت را کشيده

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : امپراتور فراموش, | بازديد : 117

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


نت فواره و حوض و حياط است

صداي نم نم شعري که مات است

دو کفش خيس باران من و تو

هوا "يادش به خير" خاطرات است

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : امپراتور فراموش, | بازديد : 207

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

تويي زيباترين رازي که فاشي

بلورين پيکري و خوشتراشي

چنين نازي و نازک، ترس دارم

که با يک بوسه ام از هم بپاشي

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : امپراتور فراموش, | بازديد : 260

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


شب تاريک با آهم بميرم

به دردِ گاه و بيگاهم بميرم

به من چه دوستم داري نداري

در آغوش تو ميخاهم* بميرم

 

* ميخواهم

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 146

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

سکوت پله ها پاپيچ نرده ست

دو گلدان شمعداني غنچه کرده ست

کسي نام تو را بر شيشه هق هق..

هميشه دستهايي پشت پرده ست

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 100

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

رها از رنگ خاهي* شد عزيزم!

سکوت آهنگ خاهي شد عزيزم!

لبت خط هزاران ساله ي پيش

تو روزي سنگ خاهي شد عزيزم!

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 245

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

نگاهي، گريه اي، آهي عزيزم!

سکوتي، شعر کوتاهي عزيزم!

دلم خيلي برايت ميشود تنگ

سر خاکم بيا گاهي عزيزم!

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 203

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


گل من! عشق من! نيلوفر من!

يکي يکدانه ي من! دلبر من!

لبت را پست کن تا پستچي ها

شود دعوايشان باهم سر من

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 100

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


خرابه از هياهوي تو ميگفت

به طاق کج از ابروي تو ميگفت

دو کاوشگر به دنبال عتيقه

فلزياب از النگوي تو ميگفت

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 121

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


پر از بلقيس، هدهد را ببينم

کسي که عاشقم شد را ببينم

تو حلق آويزي و ترسم از آن است

که برگردانمت خود را ببينم

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 187

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


شر و شور غزل ميريخت تا صبح

تب و تاب بغل ميريخت تا صبح

به لبهايت شبي کردم اشاره

از انگشتم عسل ميريخت تا صبح

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 230

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


به گوشي خيره، فکر زنگ باشي

حسود دلخوشي سنگ باشي

چه ميفهمي خدا دردم چه دردي ست

تو آدم نيستي دلتنگ باشي

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 100

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


شب بي روح و سرد و سنگي ات چيست؟

مه آلود دو چشم رنگي ات چيست؟

شده هق هق شوي اما نداني

دليل آنهمه دلتنگي ات چيست؟

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 202

نوشته شده در تاريخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


کرخت و گيج و باران خورده بودم

به خاک افتاده و پژمرده بودم

دو پلک بسته ام را باد مي برد

ببخش از اينکه بي تو مرده بودم

 

 

شهراد میدری

برچسب ها : ,

موضوع : دو دلتنگي، دو پرواز, | بازديد : 215

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد